Lørdag den 25. august 2018, Brandbjerg Højgård Skov


Hent instruktionen som pdf her.

Kørevejledning
Afmærkning i Hygum fra vejkryds:
Tørringvej–Hygumvej (55°46’35.46″N, 9°25’37.93″E) og fra vejkryds: Grejsdalsvej–Brandbjergvej/Højgårdvej (55°45’54.70″N, 9°30’14.18″E)

Stævneplads
Beliggende på en græsmark mellem Brandbjergvej 28 og Brandbjergvej 32 i Husby, 7100 Vejle.

Stævnekontor
På stævnepladsen. Åben fra kl. 10.00.

Afstande og afmærkning
Parkering til stævneplads: 50 – 200 m

Stævneplads til Start 1: 1400 m. Følger sti og almindelig landevej. Pas på evt. trafik.
Følg små orange markeringsflag + skiltning. På vej til start 1 vil der være passage af Grejsdalsvej. Følg vagtens anvisninger

Stævneplads til Start 2: 800 m. Følger sti og almindelig landevej. Pas på evt. trafik.
Følg små blå markeringsflag + skiltning.

Der tilbydes transport til start for klasserne D/H80. Ønskes dette, skal man henvende sig på stævnekontoret minimum 45 min før egen start. Dog helst dagen før pr. mail til stævnekontor ved Jacob Bang (tvepande@gmail.com) af hensyn til planlægning.

Bad og toilet
Parkering til bad: 3.5 km. Kollerup Skole, Kollerupvej 12, 7300 Jelling.
Toiletter på stævneplads samt ved start 1 og 2.

Klasser, banelængder, postantal, radioposter, væske

Klasse

Sværhedsgrad Længde Antal poster Kort målestok Stigning Radio Væske Brystnumre Start
D10 Begynder 2,7 18 1:10.000 140 1 1001- 1
D12 Let 2,7 14 1:10.000 175 1 1201- 1
D14 Mellemsvær 2,9 13 1:10.000 180 1 1401- 1
D16 Sort – svær 2,9 12 1:10.000 200 2 1 1601- 1
D20 Sort – svær 2,9 11 1:10.000 200 2 1 301- 1
D21 Sort – svær 4,4 15 1:10.000 330 2 1 101- 1
D35 Sort – svær 3,0 13 1:10.000 215 1 1
D40 Sort – svær 3,0 13 1:10.000 215 1 1
D45 Sort – svær 2,7 11 1:7.500 165 1
D50 Sort – svær 2,7 11 1:7.500 165 1
D55 Sort – svær 2,7 11 1:7.500 195 1 1 1
D60 Sort – svær 2,4 11 1:7.500 185 1
D65 Sort – svær 2,2 13 1:7.500 130 2
D70 Blå –  svær 1,6 9 1:7.500 85 1 2
D75 Blå –  svær 1,3 7 1:7.500 75 2
D80 Blå –  svær 0,9 5 1:7.500 70 2
D85 Blå –  svær 0,9 5 1:7.500 70 2
D/H90 Blå –  svær 0,9 5 1:7.500 70 2

 

Klasse

Sværhedsgrad Længde Antal poster Kort målestok Stigning Radio Væske Brystnumre Start
H10 Begynder 2,7 18 1:10.000 140 1 901- 1
H12 Let 2,7 14 1:10.000 175 1 1101- 1
H14 Mellemsvær 3,1 15 1:10.000 205 1 1301- 1
H16 Sort – svær 2,9 11 1:10.000 200 2 1 1501- 1
H20 Sort – svær 3,5 14 1:10.000 245 2 2 201- 1
H21 Sort – svær 5,3 18 1:10.000 390 2 2 1- 1
H35 Sort – svær 4,2 15 1:10.000 330 1 1 1
H40 Sort – svær 4,2 15 1:10.000 330 1 1 1
H45 Sort – svær 4,2 15 1:7.500 300 1 1 1
H50 Sort – svær 4,2 15 1:7.500 295 1 1
H55 Sort – svær 3,5 16 1:7.500 250 2 1
H60 Sort – svær 3,0 13 1:7.500 215 1 1
H65 Sort – svær 3,0 13 1:7.500 185 1 1
H70 Blå –  svær 2,6 13 1:7.500 165 1 1 2
H75 Blå –  svær 2,0 11 1:7.500 130 2
H80 Blå –  svær 1,6 9 1:7.500 85 1 2
H85 Blå –  svær 1,3 7 1:7.500 75 2
D/H90 Blå –  svær 0,9 5 1:7.500 70 2

 

For klasserne D/H-20 og D/H21 er der foretaget seedning af DOFs ranglisteansvarlige.
Der udvælges af DOFs sportschef 25-30 D/H 21 løbere til at løbe med GPS.
GPS enheder udleveres ved start og inddrages ved målgang.

Klasse

Sværhedsgrad Længde Antal poster Kortmålestok Stigning Start
Åben 1 Let 2,7 14 1:10.000 175 1
Åben 2 Mellemsvær 3,1 15 1:10.000 180 1
Åben 3 Sort – svær 4,0 18 1:10.000 265 1

Der vil IKKE være salg af åbne baner på stævnedagen.

Børnebaner
Der vil være børnebane og o-labyrint, der ligger i tilknytning til P-pladsen tæt på stævnepladsen.
Åbningstid fra kl. 12.00 – 15.00. Det er gratis at starte.
Børnebanen er IKKE egnet til barnevogn eller klapvogn.
Der er medalje og diplom til alle børn op til og med D/H12

Børneaktivering
Der er børneaktivering for tilmeldte børn. Henvendelse i stævnekontoret.

Kontrolsystem, herunder sted for udlevering af lejede SI-enheder
Løbet afvikles med SportIdent. Lejede brikker udleveres i første boks i startboksen. Efter målgang afleveres lejebrikken.
En ikke afleveret standard brik skal erstattes med kr. 500.
Evt. ændring af briknummer skal ske før kl. 12.00 ved henvendelse på stævnekontoret, hvor der udfyldes en seddel.
Løbere, der har glemt egen brik, kan leje en erstatningsbrik på stævnekontoret på dagen mod betaling af 25 kr.
Ved svigt af SportIdent er der afsat 3 felter på løbskortet til kontrolklip med stiftklemme.
Postnummeret står på stativet og på kontrolenheden, så det både kan ses fra siden og ovenfra.
H 21- skal anvende en brik, der kan klare mere end 30 stemplinger, dvs. SI Card 6, 9, 10, 11 eller SIAC.

Kort og terræn
Kortet: Brandbjerg Højgård Skov, 1:10.000 / 1:7.500, ækv. 5 m, nytegnet 2018.
Kortet er rekognosceret og rentegnet af Flemming D. Andersen.
Kortet offset trykkes. Kortet er tildelt kvalitetsmærke.
Kortkonsulent: Jens Sørensen

 • Eksemplarer af kortet er ophængt i startboks 2 og 3. Eventuelle ændringer i skoven efter trykning af kortet vil blive vist herpå.
 • Seneste orienteringskort (Brandbjerg 2007), dækker den vestligste del af løbsområdet. Kortet kan downloades her.
 • Passager i impassabelt hegn er tegnet som gennemgange. Disse passager kan forekomme hvor stier passerer hegnet, men også hvor væltede træer har skabt passager. Hegnet kan passeres på steder hvor gennemgangene er indtegnet på kortet, se eksempel:

 • Der forekommer korte passable hegn i skoven, som ikke er medtaget på kortet, da de ikke opfylder kortnormens mindstemål.
 • Impassable farlige moser er et par steder fuld-snitzlet med gul/sort.

 

Forbudte områder:

 • Nogle forbudte områder er nogle steder afmærket med fuldoptrukken rød/hvid snitzling
 • Bemærk, at olivengrøn signatur ifølge ny kortnorm fra 2017 er forbudt område. Nogle områder med denne signatur vil yderlige være markeret med rød skravering.
 • En jernbane, der gennemløber skoven er ifølge ny kortnorm markeret med olivengrøn og er forbudt at betræde.

Afmærkede ruter

 • Begynder og let bane er afmærket med hvid snitzling mellem 2 poster
 • Der er tvungen publikumspassage for D/H16, D/H20 samt D/H21- afmærket med hvid snitzling gennem olivengrønt område (normalt forbudt, men tilladt her). Den tvungne rute slutter ved en post, som også andre løbere skal have. Snitzlingen har således ingen betydning for andre løbere.

Passage af veje
Alle løbere skal ved passage af Grejsdalsvej og Lerbæk Møllevej udvise agtpågivenhed.
Der vil på dagen være opsat 40 km hastighedsbegrænsning og skilte med ”Løbere på vejen”.
På vej til start 1 passeres Grejsdalsvej. Følg vagtens anvisninger.
Efter start passerer D/H10-D/H14 igen Grejsdalsvej og Lerbæk Møllevej. Her vil igen være vagt. Følg vagtens anvisninger.

Terrænet er kendetegnet ved at være kuperet til stærkt kuperet med åben bøgeskov vekslende med mindre områder med nåletræer, der kan være tætte. Der er en del undervegetation i form af brombær, bregner og brændenælder m.m. for årstiden, specielt i våde områder. Skoven er i store dele kategoriseret som urørt skov, hvilket betyder, at der i nogle områder er en del væltede træer.
Stibilledet er nogle steder svagt grundet begrænset publikum, men ellers er de gennemgående stier ret tydelige

Postdefinitioner
Postdefinitioner er trykt på løbskortet. Løse postdefinitioner udleveres i startboksen. Må anvendes af deltagere med egnet definitionsholder.
Postdefinitionerne er med cellestørrelse 6 mm for klasserne op til D/H55 og er op til 16 cm lange.
For klasserne fra og med D/H60 er postdefinitionerne med cellestørrelse 7mm og op til 14,5 cm lange.

Start, fremkald, kontrol og kortudlevering, samt for sent startende
Ved begge starter er der vand, nummererede poser til transport af overtrækstøj og toilet.

Uden for startboksen er opslag med instruktion og startlister.

For start 1 gælder følgende:
Klasserne D/H10 og D/H12 samt Åben 1 har startposten opsat ved enden af boks 4. De har også separat boks 1 til 4. Øvrige klasser ved start 1 har forskudt start og skal efter startsignalet har lydt følge en snitzlet rute 65 meter ud til startpunktet.  Boksene er naturlig delt i 2 sider afhængig af klasser.

Brystnumre:
Deltagere i klasserne D/H10, D/H12, D/H14 D/H16, D/H20 og D/H21 skal bære brystnumre.
Brystnumre fremgår af startlisten.
Brystnumre hænger ved start. Kontroller, at du tager det korrekte brystnummer.

GPS:
Udvalgte løbere vil få udleveret GPS ved start.
Løberne skal selv henvende sig og få enhederne udleveret senest 10 minutter før start.

Startprocedure
Ur ved fremkald viser starttiden.
4 minutter før starttid.  Boks 1. Startpersonalet kontrollerer Navn og SI brik. Evt. lejebrik udleveres.
Ved udgang fra boks 1 findes clear/check enhed. Det er løberens eget ansvar at brikken bliver clearet. Lejebrikker skal også cleares og checkes.
Kun løbere som skal løbe har adgang til Boks 1.
3 minutter før starttid. Boks 2. Her tilbydes løse postbeskrivelser. Må anvendes af deltagere med egnet holder. Opslag med blankt løbskort.
2 minutter før starttid. Boks 3. SportIdent brik kontrolleres. Opslag med blankt løbskort.
Løbere i klasserne D/H10 og D/H12 får udleveret kortet 2 minutter før start.
Det er ikke tilladt forældre og andre at hjælpe i startboksen, men startpersonalet vil være behjælpelige med nordvending af kortet og overvåger, at der tages det korrekte kort. Skygning er heller ikke tilladt.
1 minut før starttid. Boks 4.
Løbere i klasserne D/H10 og D/H12 samt Åben 1 går frem til startlinen og venter på startsignalet.
Alle øvrige løbere går frem til kortbordet med deres egen klasse.
Kortet må først tages ud af kortrummet  i start øjeblikket. Sker dette tidligere betragtes dette som tyvstart.
Løberen er selv ansvarlig for at tage det rigtige kort ved startsignalet.

Startpunkt er 65 m efter start ved start 1.
Dog er startpunktet på banerne D10, H10, D12 og H12 direkte efter sidste boks.

Startpunkt er 10 m efter start ved start 2.
Startposten skal passeres, men ikke stemples.

For sent startende melder sig til startpersonalet og følger deres anvisninger.

Mål, maxtid, inddragelse og senere udlevering af kort, væske
Mål: Der stemples i mål-enheden på mållinjen, og der fortsættes i slusen til kontrolaflæsning og udlevering af mellemtider.
Der er opsat kamera for backup ved mål.
Lejebrik afleveres.
Løbskortet inddrages og der udleveres nye kort efter sidste start ca. kl. 14:45 i stævnekontoret.
Maxtid: 120 minutter
Væske: Der er vand og saft på stævnepladsen, der er vand ved start 1 og 2.
Vand på baner: se skema under afsnit 4.

Service på stævnepladsen

 • Der er velassorteret kiosk med mad og drikke på stævnepladsen: Pastasalat med kyllingespyd, grill pølser og forskellige sandwiches. Stort udvalg af chokolade, slik, kage, chips, frugt og meget mere. Kolde og varme drikkevarer.
 • Der er førstehjælp (læge) og hjertestarter på stævnepladsen
 • Der er speakning på stævnepladsen
 • Resultater offentliggøres løbende på stævnepladsen samt på Live Results (http://liveresultat.orientering.se).
 • Efter løbet vil resultaterne være tilgængelige på løbets hjemmeside samt på o-track (https://www.o-track.dk/)

Transport af overtrækstøj og løbere
Der tilbydes transport til start for klasserne D/H80-. Ønskes dette, skal man henvende sig på stævnekontoret minimum 45 min før egen start. Dog helst dagen før pr. mail til stævnekontor ved Jacob Bang (tvepande@gmail.com) af hensyn til planlægning.

Der er transport af overtrækstøj i nummererede poser fra start ved begge starter til mål på stævnepladsen ved stævnekontoret. Sker hver ½ time.

Præmier og tidspunkt for overrækkelse
Præmieceremoni forventes at ske 15.45 på stævnepladsen.
Vinderne i D21 og H21 modtager DIF’s mesterskabsmedalje. Nr. 2 og 3 modtager DOF’s mesterskabsmedaljer.
Ranglistesponsor Trimtex uddeler gavekort til vinderen i D/H 21.
Til øvrige klasser uddeles DOF’s mesterskabsmedaljer til nr. 1, 2 og 3., jf. reglementet Pkt. 4.1.5.
Ranglistesponsor for Løberen League uddeler gavekort til nr. 1-3 i D/H20
Løberen, Vejle sponserer gavekort til alle vinderne i B&U klasserne fra D/H10 – D/H16
Højgård ved Morten Kirk Johansen sponserer mindepræmier til alle klasser fra D/H35-D/H90
Der er ingen præmier på åbne baner

Ordensregler
Brug af åben ild og rygning på stævnepladsen er ikke tilladt.
Der er toiletter på stævnepladsen og ved begge starter. Urinering omkring stævnepladsen og langs vejkanten til de to starter frabedes derfor.
De almindelige regler for færdsel i naturen er gældende og hunde skal føres i snor.

Jury
Juryformand: Henrik Dagsberg, OK Pan
Jurymedlemmer: Marianne Lynge Krogh, SK, Rasmus Ødum, ØK, Helle Bobach, NK
Juryformanden kan træffes. Henvendelse skal ske i stævnekontoret i tidrummet 11.00 – 16.00.
Diskede løbere henvender sig på stævnekontoret, hvis ikke man accepterer diskningen, eller man ønsker en forklaring.
Egentlige klager indgives til stævnekontoret og skal være skriftlige.

Stævneledelse
Stævnekontrollant:          Henrik Dagsberg, OK Pan
Banelægger:                      Claus Lyngby, OK Gorm
Banekontrollant:              Flemming Jørgensen, OK Snab
Stævneleder:                     K. K. Terkelsen OK Gorm, mobil: 2339 3517