Opdatering DM Mellem 2018

Vigtig information fra stævnelederen

Blå baner.
I banelæggerens sommerhilsen blev der gjort opmærksom på, at alle klasser vil mærke bakkerne. Det gælder også for de blå baner.
Reglementet angiver, at de blå baner skal lægges i samme terræntype og efter samme retningslinjer som baner med betegnelsen sort, dog skal følgende bl.a. undgås: svært fremkommeligt terræn, herunder terræn med brede og/eller dybe grøfter uden spang.
Det har banelægger og banekontrol haft for øje. Den store udfordring har været både at undgå svært fremkommeligt terræn og undgå dybe grøfter og i fuldt omfang at have baneforløb med betegnelsen sort.

Salg af ”Åbne baner”
Der vil IKKE være salg af Åbne baner på løbsdagen.
Ønsker man at løbe Åbne baner skal tilmelding ske inden for tidsfristen den 10. august til almindelig startafgift. Herefter kan man tilmelde sig åbne baner indtil onsdag den 22. august kl. 12.00 med et tillæg på 100,- kr.

Problemer med at se DM Mellem på O-service
Flere har henvendt sig og formuleringen af problematikken er forskellig:
”jeg kan ikke finde DM mellem 2018 i O-service?!”

” DM Mellem kan ses på kalenderen i O-Service, når man ikke er logget ind, men logger man ind på O-Service, så findes løbet ikke længere! Har i glemt et flueben et eller andet sted?

Det svar jeg sender er: Desværre er der flere, der har henvendt sig med samme problem. Der er hen over sommeren blevet arbejdet med o-service, så du skal ind og kigge på dine egne indstillinger i o-service.
Jeg har gjort forbundet opmærksom på, at nogle ikke har fået opdateret egne indstillinger og derfor har problemer.
I sidste uge blev der lagt en nyhed på forbundets hjemmeside om problematikken. https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/nyhed/7579-tilmelding-til-danske-mesterskaber-i-o-service

Alle vender glade tilbage med meldingen: – ”at nu virker det!”.
Kasper tilføjede også: Det virker ved at genaktivere kalenderindstillingerne i O-Service, tak!

K.K. Terkelsen, stævneleder