Opdatering DM Mellem 2018

Velkommen til DM Mellem 2018

OK Gorm har fornøjelsen af at være arrangør af DM Mellem 2018.

Vi er glade for at kunne fortælle, at vi kan præsentere et stort set jomfrueligt løbsområde. I den overvejende del af området, den store klump, der ligger øst for Grejsdalsvej og som langt overvejende ejes af Morten Kirk Johansen, er der aldrig blevet løbet i før.
I den vestlige del, som overvejende ejes af Brandbjerg Højskole, har der været enkelte lokale træningsløb. Vi mener derfor med god ret at kunne hævde, at vi inviterer til orienteringsløb i jomfrueligt terræn.
Ud over de to store lodsejere har 14 andre lodsejere vist deres velvilje og givet os lov til at afvikle dette stævne.

Terrænet er, som andre terræner omkring Vejle, kendetegnet ved at være kuperet til stærkt kuperet med åben bøgeskov vekslende med tættere områder.
Skoven ligger på kanten af en sidedal til Grejsdal, hvor Fruens Møllested Bæk munder ud i Grejs Å og den midterste til øvre del af Grejsdalen.

Eksempel på kortudsnit:

Ud over at være et orienteringsmæssigt spændende område, er det også kendetegnet ved at være et naturmæssigt smukt og interessant område, som på fornem vis er beskrevet af Westy Esbensen, Dansk Naturfredningsforening-Vejle.

Hent Folderen her:

Skovlukning

Som reglementet foreskriver (§ 2.8 og § 3.1) meddeles løbsområdet hermed for lukket.

Se området her.