18-8-2017 beretter Flemming D. Andersen:
Kortet blev nytegnet i vinteren 2016-17 på grundlag af Danmarks Højde Model (DHM), FOT-data og orthofoto.  Herunder med materiale fra Map Magic.

Skov – og løbsområderne udgør i alt 250 ha. Hele området er nu blevet sommer-rekognosceret, så kortet svarer til løbstidspunktet i august måned. Flere stier er blevet nedgraderet eller helt eller delvis slettet.
Der er mange steder vokset græs, tidsler, brombær og padderokker op. Heldigvis er brombærområderne for det meste koncentrerede i klumper af nyere beplantninger.
Disse er tegnet mørkegrønne som svært gennemtrængelige.

Kortet er overført til den nye norm ISOM 2017.